Año: 2012

Sisamuy

¡Que broten las semillas! Halaw! Pitishpa shitakpipash mana chinkarishkanchikchu.  Munanay yuyayyuk pushakkunata piñashpa chinkachishun nikukpipash,…